Potrzebni wolontariusze

W związku z przystąpieniem do opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 r. na terenie Gminy Buczek”, zwracamy się z prośbą, o zgłoszenie się wolontariuszy oraz społecznych opiekunów ( karmicieli) psów oraz kotów wolno żyjących, których zadaniem będzie dokarmianie zwierząt w miejscach ich przebywania oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za zakup i wydawanie karmy.

Przyjmowanie DEKLARACJI OPIEKUNA SPOŁECZNEGO odbywa się w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek, pok.5., Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr. tel.436774497

formularz deklaracji

Skip to content