Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego

Drodzy Mieszkańcy…

 uprzejmie informujemy, iż nasza gmina jak i wszystkie gminy muszą dostosować się do nowych przepisów w zakresie prawidłowego gospodarowania nieczystościami ciekłymi.

 W związku z powyższym właściciele nieruchomości, są zobowiązani niezwłocznie jeśli jeszcze tego nie uczynili do zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków wg. zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej.

Przypominamy, iż właściciele, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb), zobowiązani są w razie kontroli przeprowadzanej przez pracowników Urzędu Gminy w Buczku do  udokumentowania  korzystania z usług wywozu.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz  regulaminem czystości i porządku na terenie Gminy Buczek). Poza obowiązkiem posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą  należy też mieć potwierdzenie regularności ich odbioru tj. dowody wpłat, faktury.

 Nie wyrzucajmy starych rachunków, należy je zachować na okoliczność kontroli.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i  transportu nieczystości ciekłych – wykaz firm na stronie internetowej

Wypełnione zgłoszenia prosimy dostarczać do Urzędu Gminy w Buczku pok. nr. 9

 

Zgłoszenie zbiornika

Skip to content