Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

W czerwcu tego roku w urzędzie gminy odbyły się dwa konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych. Na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czestkowie startowała Pani Sylwia Groblewska, natomiast na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Buczku startowała Pani Monika Mikołajewska. Obie panie spełniły wymogi formalne, co zostało skrupulatnie sprawdzone przez komisję konkursową, w skład której weszły osoby reprezentujące Urząd Gminy, Kuratorium Oświaty, Rady Pedagogiczne placówek, Rady Rodziców oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Podczas konkursu kandydatki przedstawiły komisji konkursowej swoją wizję rozwoju i prowadzenia własnej placówki oświatowej na najbliższą kadencję. Plany te były bardzo ciekawe, co zostało odzwierciedlone w jednogłośnej akceptacji przez komisję konkursową. W  lipcu Wójt Gminy Buczek dokonał uroczystego wręczenia aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich, dołączając gratulacje i życzenia realizacji planów.

Skip to content