Integracyjne spotkanie dwóch Stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich

W listopadzie 2021r członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna  postanowiły wyjechać na Ziemie Pałuckie, gdzie ich celem było spotkanie integracyjne ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich z Biskupina k/ Żnina.

Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Biskupinie. Miało na celu upowszechnianie aktywnej integracji poprzez kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów charakterystycznych dla innych terenów Polski. Celem wyjazdu było również nawiązanie kontaktu z kobietami z innego regionu, poznanie charakteru ich działalności oraz wymiana doświadczeń.

Spotkanie integracyjne obu Stowarzyszeń przebiegało w miłej atmosferze. Podczas wspólnego spotkania Panie smakowały przygotowane przez siebie tradycyjne przysmaki oraz wymieniły się upominkami, nawiązującymi do swoich regionów.

Wspólne spotkanie integracyjne Stowarzyszeń Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna i Biskupina przyczyniło się do aktywnego uczestnictwa kobiet w rozwoju kulturalnym polskiej wsi, a także do promocji swoich gmin, powiatów i województw.

Ponadto członkinie Stowarzyszenia Gospodyń z Bachorzyna podczas swojego wyjazdu zwiedzały z przewodnikiem Gniezno, Biskupin, Wenecję Żnin.

gospodynie z Bachorzyna

Skip to content