Informacja – wydawanie żywności z Banku Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku informuje, że w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku (ul. Szkolna 1), w dniu 9 czerwca 2021 r. /środa/ w godzinach 9:00 – 14:00 odbędzie się wydawanie bezpłatnej żywności

dla mieszkańców gminy Buczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Osoby uprawnione proszone są o zgłoszenie się w wyznaczonym terminie po odbiór żywności.

Ponadto informujemy, że jest ustalony harmonogram wydawania żywności z w/w programu na rok 2021:

– 11.08.2021 r. w godzinach od 09:00 do 14:00

O zaistniałych zmianach GOPS w Buczku będzie informował na bieżąco.

Skip to content