Edukacja online w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczku

GminnaBiblioteka w Buczku przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Jak sama nazwa mówi, projekt prowadzony będzie w formie online. Do projektu przystąpiła grupa młodzieży z naszej gminy, która podczas 30 godzin atrakcyjnych warsztatów pozna popularne platformy wspomagające edukację.

W przestrzeni tak rozległej jak internet istnieją nieskończone możliwości. Dzieci spędzają coraz więcej czasu przed ekranami komputerów. Z jednej strony jest to zjawisko niepokojące, gdyż długo wpatrują się w ekrany nie wykonując przy tym żadnych zadań, bo oglądają bajki czy grają w nierozwijające gry. Z drugiej jednak strony, w tak dynamicznie rozwijającym się świecie trudno izolować ich od elektroniki.

Podczas warsztatów przeprowadzanych online wskażemy młodzieży, jak można wykorzystać mocne strony internetu, które będą wspierać ich rozwój. Młodzież znajdzie odpowiedź na pytanie jak uczyć się z internetu, gdzie szukać dodatkowych materiałów i ćwiczeń.

Mamy nadzieję, że udział w projekcie będzie doskonałym sposobem na pogłębianie wiedzy, pasji i zainteresowań.

Alicja Hans

 

Skip to content