Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w 2021r.

Urząd Gminy w Buczku informuje, iż w dniach od 26 marca do 31 marca 2021 r. od godz. 6:00 odbędzie się objazdowa zbiórka m.in. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, urządzenia zawierające freon, chemikalia – odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych.

Szczegółowy zakres odbieranych odpadów w załączeniu.

Odpady będą odbierane według następującego harmonogramu:

26.03.2021 r. – termin I 29.03.2021 r. – termin II 30.03.2021 r. – termin III 31.03.2021 r. – termin IV
Buczek- wszystkie ulice

 

Józefatów,

Petronelów,

Kowalew,

Luciejów,

Sycanów,

Dąbrowa ,

Czestków B

Czestków Osiedle

Wola Buczkowska,

Brodnia Dolna,

Brodnia Górna,

Wilkowyja,

Czestków A,

Czestków F,

Dąbrówka

Wola Bachorska,

Czarny Las,

Malenia,

Strupiny,

Sowińce,

Grzeszyn,

Gucin,

Bachorzyn.

 

UWAGA !!!

Mieszkańcom, którzy nie wystawią odpadów przed posesję do godziny 6:00 rano w wyznaczonym dniu nie gwarantujemy ich odbioru- samochody nie będą zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie. Objazd wymienionymi miejscowościami jest jednokrotny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 510-220-376.

 

Wójt Gminy Buczek

     Bronisław Węglewski

Załącznik

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku obejmuje:

W ramach wystawki odbierane będą:

 • 20 30 07 Odpady wielkogabarytowe ( np. elementy mebli, meble tapicerowane, dywany, wykładziny, kompletne okna) – bez szyb;
 • 20 01 40 Metale (złom metalowy);
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE (np. telewizory, monitory, komputery);
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne KOMPLETNE (np. pralki, odkurzacze, drukarki, radia , itp.);
 • 16 01 03 Zużyte opony (tylko opony z samochodów osobowych do 4 sztuk);
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony KOMPLETNE (np. lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory);
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory;
 • 20 01 10 Odzież;
 • 20 01 11 Tekstylia;

Chemikalia :

 • 20 01 13*Rozpuszczalnik;
 • 20 01 14* Kwasy opakowania;
 • 20 01 15* alkalia opakowania;
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin, I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
 • 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające niebezpieczne substancje;
 • 20 01 29* Detergenty zawierające niebezpieczne substancje.

 

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 • odpady poremontowe i budowlane : gruz, płytki, cegła, styropian , kamienie, ceramika (tj. umywalki, kabiny, sedesy);
 • okna z szybami;
 • big- bagi załadowane odpadami niesegregowanymi;
 • folia (różnego rodzaju), agrowłóknina;
 • akcesoria samochodowe;

odpady zawierające azbest-eternit, papa, wełna otulina.

Skip to content