Dotacje na sport

Wójt Gminy Buczek zgodnie z Uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Gminy Buczek z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu informuje, że w dniach 16.01.2020 r. – 23.01.2020 r. można składać wnioski o dotacje na zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na I półrocze 2020 roku.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Buczku, pokój nr 26.

Wójt Gminy Buczek

   /-/ Bronisław Węglewski

XII-88-2011_sport – załącznik do informacji

Skip to content