Uroczyste przekazanie quad-a

W dniu 18 grudnia 2019 roku na terenie Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czestkowie odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania pojazdu typu „quad”. Zakup tego sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

przekazanie quada czestków

W uroczystym przekazaniu pojazdu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz przedstawicielka Posła na Sejm RP Piotra Polaka – Dorota Więckowska, Starosta Łaski Piotr Wołosz, przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łasku st. kpt. Łukasz Bośka, Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czestkowie wraz z uczniami, grono mieszkańców oraz druhowie strażacy – ochotnicy z OSP Czestków. Poświęcenia pojazdu dokonał Proboszcz Parafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk. Umowę darowizny podpisali Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz Prezes OSP Czestków dh Janusz Grącki wraz ze skarbnikiem OSP dh Wiktorem Olszewskim. Uroczystość uświetnili śpiewaniem kolęd uczniowie miejscowej szkoły.

przekazanie quada czestkow

Zaproszeni goście pogratulowali druhom z Czestkowa nowoczesnego sprzętu, który poprawi możliwości operacyjne OSP, skróci czas niesienia pomocy pokrzywdzonym i poszkodowanym m.in. przestępstwem. Jest to pierwszy tego typu pojazd w Powiecie Łaskim, który może dotrzeć do miejsc zdarzeń położonych w trudnym i niedostępnym dla innych pojazdów terenie. Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak w swoim wystąpieniu pogratulował druhom nowego sprzętu, zakupionego w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości. Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski oraz Prezes OSP Czestków dh Janusz Grącki podziękowali wszystkim za życzenia i gratulacje.

Wojciech Sikora

Skip to content