Dofinansowanie z NFOŚiGW

Gmina Buczek otrzymała z NFOŚiGW dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Buczek”. Po podpisaniu umowy Gmina niezwłocznie ogłosi nabór do udziału w programie wszystkich zainteresowanych producentów rolnych  oraz dokona innych niezbędnych czynności celem prawidłowej realizacji zadania.

Za przyznane  dofinansowanie serdecznie dziękujemy.

Skip to content