Susza 2023

W przypadku wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych przez SUSZĘ w Gminie Buczek – zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie i sporządzanie protokołu dokonuje się samodzielnie poprzez aplikacje publiczną. Wystąpienie suszy ustala się na podstawie systemu monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym. Po złożeniu wniosku przez aplikację producent rolny może ubiegać się o oszacowanie strat przez gminną Komisję szacującą szkody. W tym celu konieczne jest pobranie stosownych dokumentów ze strony lub osobiście w pokoju nr 5, uzupełnienie ich zgodnie z wnioskiem obszarowym i złożenie w Urzędzie Gminy w Buczku, ul. Główna 20, 98-113 Buczek, pokój nr 5 w terminie do 31 lipca 2023 r. Aplikacja suszowa ma zostać uruchomiona w miesiącu czerwcu 2023, nadmienimy iż Urząd nie ma żadnego wpływu na działanie aplikacji. Jeśli aplikacja nie zostanie uruchomiona w terminie wyznaczonym na zgłaszanie szkód – proszę dokonać zgłoszenia do Urzędu Gminy na udostępnionych formularzach w wymaganym terminie.

Więcej informacji pod numerem telefonu 43 67 74 97

Link do zgłoszenia szkody:   https://aplikacje.gov.pl/app/susza

 

1. Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym

2. Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach

3. Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach

Skip to content