Nowy dyrektor szkoły

8 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Buczek  powierzył stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowe w Czestkowie Pani Sylwii Teresie Groblewskiej na okres 10 miesięcy tj. od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021r.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną COVID-19 organ prowadzący może powierzyć nie dłużej niż na okres 10 miesięcy pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej szkoły. Obecna Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czestkowie złożyła rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora  w dniu 12.05.2020 r. (okres wypowiedzenia obejmuje 3 miesiące). Organ prowadzący po analizie wybrał najlepszą kandydatkę do pełnienia w/w funkcji. Okazała się nią Pani Sylwia Teresa Groblewska. Jest to bardzo dobry i sumienny nauczyciel przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii).

Skip to content