Niecodzienna lekcja w sądzie

W dniu 12 maja 2023r. uczniowie klas ósmych SP w Buczku uczestniczyli w zajęciach z zakresu edukacji prawniczej, w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli. To cenne spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości, zaangażowaniu SSR  Katarzyny Sadzińskiej. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem sądu i jego strukturą organizacyjną, z pracą sędziego, kwalifikacjami niezbędnymi  do wykonywania tego zawodu. Dowiedzieli się, jakie musi spełniać kryteria,  posiadać umiejętności i predyspozycje kandydat  na sędziego. Lekcja miała charakter profilaktyczny – dzięki niej  uczniowie uświadomili sobie, jak łatwo można złamać prawo, znaleźć się na miejscu przestępcy i ponieść prawne konsekwencje czynów zabronionych. Druga część spotkania, to symulacja sprawy. W zainscenizowanym procesie przez sądem stanął mężczyzna będąc pod wpływem alkoholu, oskarżony o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Nasi uczniowie z pełną powagą wcielili się w poszczególne role: Daniel Niemiec – prokurator, Nikodem Wiśniewski – pokrzywdzony, Jarosław Jarosławski – oskarżony, Filip Rzepa i Igor Kluczkowski – ochrona, Mikołaj Kijański – obrona, protokolant – Stanisław Konrad. Sąd obradował w składzie: Bartłomiej Czech, Filip Tosik, Mateusz Izydorczyk. Po burzliwej naradzie sąd ogłosił wyrok, zdecydowanie niekorzystny dla oskarżonego.

Na spotkaniu uczniowie zadawali dużo ciekawych pytań, sędzia udzielała cennych informacji, przykładów z życia, szczególnie tłumaczyła z jakimi zagrożeniami łączy się nieodpowiedzialne spożywanie alkoholu, czy sięganie po inne  środki psychoaktywne.

Lekcja inna, ale jakże ciekawa, praktyczna, cenna we wskazówki, życiowe rady dla młodego człowieka. Serdecznie podziękowania za możliwość jej odbycia składamy Prezes Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli  SSR Małgorzacie Klęk, a SSR Katarzynie Sadzińskiej za niecodzienną lekcję przeprowadzoną dla uczniów naszej szkoły.

 

Ewa Niciak

pedagog szkolny SP Buczek

Skip to content