Bronisław Węglewski – ponownie Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego!

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U.2018 poz.1027) oraz §18 pkt.3 Statutu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 28 października 2023r. zwołał pierwsze Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w VII kadencji, którego obrady poprowadził Jerzy Kuzański – Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie zgierskim. W czasie posiedzenia, które odbyło się w sali konferencyjnej siedziby IRWŁ na ulicy Beskidzkiej nr 124 w Łodzi Walne Zgromadzenie IRWŁ, w drodze tajnego głosowania, dokonało wyboru Zarządu IRWŁ VII kadencji, Delegata IRWŁ do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także Członków Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Statutu, Regulaminów i Budżetu.
Na trzecią już kadencję Prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego został wybrany ponowie Bronisław Węglewski (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Łaskiego), a funkcję wiceprezesem IRWŁ  objął Jacek Ossowicz (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Skierniewickiego). Członkowie Walnego Zgromadzenie IRWŁ wybrali także Członków Zarządu IRWŁ: Grzegorza Antoniewskiego (Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Pabianickiego), Mariana Kacprzaka (Przewodniczącego Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Opoczyńskiego) i Jana Kołodziejczyka (Przewodniczący Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Sieradzkiego). Delegatem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego do Krajowej Rady Izb Rolniczych został wybrany Adam Michaś  (Delegat Rady Powiatowej IRWŁ Powiatu Zgierskiego).

Skip to content