Złote Gody

W piątek 29 lipca w Urzędzie Gminy Buczek – Wójt GminyBuczek Bronisław Węglewski odznaczył 3 pary małżeńskie, medalami przyznanymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za długoletnie pożycie małżeńskie. Szanowni jubilaci to: Państwo Krystyna i Henryk Sowiak, Jadwiga i Jan Jersak i Bogumiła i Marian Janowscy. Przyznane odznaczenia są dowodem uznania za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wiele wyrzeczeń dla dobra założonych przez pół wieku rodzin. Po oficjalnej części  szanowne pary zostały zaproszone na ciasto i lamkę szampana. Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli okolicznościowe podarunki. Goście wspominali przeżyte lata i zgodnie stwierdzili, że źródłem długoletniego związku jest zgoda, zrozumienie i miłość małżeńska. Jubilaci pełnili w swoim życiu różne obowiązki społeczne i zawodowe angażując się nie tylko w życie swoich rodzin, ale również w życie swojej małej ojczyzny. Opowiadali o swoich zainteresowaniach, sukcesach, ale również o trudach  życia codziennego.  Jubilatom obchodzącym Złote Gody składamy najserdeczniejsze życzenia, pomyślności  i szczęścia na wiele wspólnych lat.

Skip to content