Żegnamy Pana Ryszarda Rzepę

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Sp. Ryszarda Rzepy, radnego Rady Gminy Buczek w latach 2001-2021, pełniącego w tym okresie funkcje:

– Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Buczek w latach 2002-2021

– Członka Komisji Budżetu, Finansów i Infrastruktury w latach 2002-2014

– Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w latach 2014-2018

– Członka Komisji Sportu od roku 2018

Skarbnika Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Buczek

Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Luciejowie

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek z pasją, społecznik,osoba, która pozostawiła widoczne ślady w rozwoju Naszej małej Ojczyzny a w szczególności sołectwa Luciejów.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim Zmarłego

Składają :

Wójt Gminy Buczek wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Buczku,

Przewodniczący Rady Gminy Buczek,

Radni Rady Gminy Buczek,

Sołtysi Sołectw Gminy Buczek

oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Buczek

 

O uroczystości pogrzebowej poinformujemy w najbliższym czasie.

Skip to content