Zebranie sprawozdawcze OSP w Maleni

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleni  w dniu 2 marca 2019r. podsumowała swoją działalność z minionego roku.  Jak co roku w zebraniu wzięła udział Pani  Teresa Wesołowska – Wicestarosta Łaski i Honorowy Obywatel Gminy Buczek, wśród gości był również gospodarz Gminy Wójt Bronisław Węglewski z małżonką, Sekretarz Gminy Zenona Romankiewicz,  radni  i mieszkańcy sołectwa.
 
OSP w Maleni należy od wielu lat do najaktywniejszych i najlepszych w województwie świadczą o tym nie tylko wyniki w szkoleniu m.in. czołowe miejsca   w powiecie i województwie  w zawodach sportowo-pożarniczych ( w minionym roku V miejsce w województwie kobiet i X mężczyzn) , ale też zaangażowanie w prace na rzecz społeczności lokalnej  i osiągnięcia gospodarcze.  Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i cechuje ją bardzo dobre wyposażenie i dbałość o sprzęt, tu nie do przecenienia jest rola druha Jerzego Pogockiegoi Zarządu jednostki . 
      W miniony roku jednostka liczyła 39 druhów i wzięła udział w 27 zdarzeniach (13 wyjazdów do pożarów, 12 wyjazdów do owadów  i  2 wyjazdy do powalonych drzew).
      Druhowie z Maleni biorą corocznie udział w zabezpieczeniu Krajowego Święta Truskawki, zaangażowani są podczas manewrów strażackich, a w zakresie przygotowania do pełnienia służby biorą udział we wszystkich kursach podnoszących kwalifikacje organizowanych przez PSP.
      Szczególne osiągnięcia w jednostce ma też druh Seweryn Pogocki, który od wielu lat sprawował pieczę nad  przygotowaniami drużyn męskich i kobiecych do zawodów sportowo-pożarniczych.   W minionym roku został powołany do drużyny strażaków reprezentujących nasz kraj w Mistrzostwach Europy w biegu na 10 km. Drużyna odniosła zdecydowane zwycięstwo, a druh Seweryn został Mistrzem Europy w swojej kategorii wiekowej.
      Z inspiracji druha Seweryna Pogockiego i  Zarządu odbywały  się  też ćwiczenia imitujące akcję ratowniczo-gaśniczą  z odnalezieniem i wydobyciem ludzi z zadymionego pomieszczenia z wykorzystaniem aparatów oddechowych, zadanie wykonywane w zespołach 2-osobowych. Zadanie było bardzo realistyczne, ale cała akcja dobrze zaplanowana dała możliwość zdobycia  doświadczenia, które jest nie do przecenienia w rzeczywistych akcjach.
      Jednostka doskonale sobie radzi jako gospodarz  strażnicy  w kontekście organizacji uroczystości rodzinnych i towarzyskich,   uzyskując również pewne dochody z wynajmu  sali.
      Zarząd z prezesem Tomaszem Kaczmarkiem, którego również kilka godzin wcześniej wybrano na sołtysa, bardzo dobrze programuje prace jednostki w kontekście uzupełnienia umundurowania, zakupu sprzętu ppoż, jak i sprzętu gospodarczego do kuchni. Temu służą m.in. organizowanie imprez, wynajem sali, pozyskiwanie darowizn, angażowanie się m.in. w pomoc przy zabezpieczeniu Krajowego Święta Truskawki, a nawet staranie się o jak najlepsze miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych (nagrody pieniężne wójta). Druhowie angażują się też w prace społeczne przy remontach i porządkowaniu otoczenia jednostki.
Podsumowując prezes  Tomasz Kaczmarek podziękował wszystkim druhom za udzielenie absolutorium, za zaangażowanie w szkoleniu, akcjach ratowniczo-gaśniczych i zawodach sportowo-pożarniczych.  Podziękował też Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu za wspieranie jednostki  i dobrą współpracę.
      Wójt natomiast doceniając osiągnięcia jednostki podziękował druhom za zaangażowanie  w prace na rzecz rozwoju OSP, udział w uroczystościach gminnych, państwowych i religijnych, promowanie gminy i powiatu swymi osiągnięciami m.in. w zawodach sportowo-pożarniczych i przede wszystkim za  to , „że zawsze może liczyć na druhów z OSP z Maleni”.
Andrzej Zieliński
Skip to content