Zdaniem Wójta – 08.05.2023

Mija drugi miesiąc 2023 roku, i jak zapowiadałem wcześniej, rok ten będzie obfitował w małe i duże inwestycje, które będą miały znaczący wpływ na życie mieszkańców.

Na pewno na sytuację finansową mieszkańców pozytywnie wpłynie brak podwyżek podatków czy opłat za wodę, kanalizację, śmieci przy galopującej drożyźnie i inflacji 17% oraz podwyżce cen gazu, prądu i węgla.

Spośród tych małych inwestycji to, zakończona została renowacja parku, mamy nadzieję, że miejsce to, będzie miejscem odpoczynku wielu osób, na świeżym powietrzu w towarzystwie pięknej roślinności.

Następnym miejscem rekreacyjnym może stać się w niedalekiej przyszłości projekt, który chcemy realizować wspólnie z Gminą Łask, a dotyczy on powstania ścieżki rowerowej w miejscu po byłych torach kolejowych. Trasa ścieżki przebiegała by od Bachorzyna do Maurycy a dalej w Gminie Łask przy drodze wojewódzkiej. Środki na tą inwestycję pozyskamy z funduszu metropolitalnego w roku 2024 w wysokości 7 mln. zł. Jeśli te środki pozwolą to chcemy zrobić jeszcze w Buczku ścieżkę wokół pierwszego stawu z 3 m chodnikiem, ławkami i oświetleniem fotowoltaicznym. Z Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” otrzymaliśmy środki na place zabaw i siłownie zewnętrzne przy strażach w Luciejowie, Gucinie, Grzeszynie i Brodni oraz nagłośnienie hali sportowej w szkole w Buczku w kwocie 250 tyś. zł.

W szkole w Czestkowie będziemy realizować projekt, na który otrzymaliśmy 300 tyś. zł na zakup urządzeń dla uczniów tej szkoły. Pozostając w obszarze oświaty i wychowania podjąłem decyzję o złożeniu wniosku na utworzenie żłobka w budynku przy szkole w Czestkowie. Myślę, że wielu młodych rodziców z informacji tej będzie bardzo zadowolona.

Kolejną inwestycją z tych „małych” to siłownia wewnętrzna w budynku po SKR za 360 tyś. zł. pochodzących od Ministra Sportu. Siłownia będzie ogólnie dostępna.

Przechodząc do dużych inwestycji to należy powiedzieć o budowie stadionu z zapleczem, która już trwa, a zakończenie jej będzie w 2024 roku. Środki na inwestycję w kwocie prawie 6 mln. zł. pochodzą z Polskiego Ładu.

Następną inwestycją, która też już trwa, to budowa praktycznie nowej stacji uzdatniania wody na ul. Szadek w Buczku z budową nowych ujęć i zbiorników zabezpieczających rezerwy wody.

Koszt budowy to ponad 3,3 mln. zł. z dofinansowaniem z PROW. Zakończenie budowy przewidujemy w tym półroczu i mam nadzieję, że w okresie letnim w tym rejonie zaopatrzenie wodą się poprawi. Letnie problemy z wodą powinny się zakończyć wraz z wybudowaniem nowej stacji uzdatniania wody w Gucinie za ponad 12mln.zł. w przyszłym roku. Jest już po przetargu.

Inwestycja, która ma się rozpocząć w tym roku i zakończyć w pierwszym półroczu 2024 roku to rozbudowa i ulepszenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Straży w Buczku za ponad 8,5 mln. zł.

Tak duża liczba inwestycji, które wymieniłem będzie jeszcze powiększona o budowę dróg w Czestkowie, Sycanowie i Gucinie, w którym to w tym i następnym roku powstaną magazyny „Lidla”. Lidl planuje zatrudnić około 600 osób, a do gminy wpłyną ogromne środki finansowe, które zdecydowanie poprawią finanse gminy po uszczupleniu ich ograniczeniami wprowadzonymi przez obszar ograniczonego użytkowania wokół lotniska.

W tym roku pomimo nie podwyższenia podatków jesteśmy w stanie zrealizować inwestycje gdzie już w budżecie mamy ujętych inwestycji na ponad 15mln. zł., a docelowo planujemy nawet 20 mln. zł. Gmina nie będzie zaciągać żadnych kredytów inwestycje te są w pełni finansowo zabezpieczone, a na nowe mamy zabezpieczone środki własne w kwocie ok 12 mln. zł.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy dofinansowanie do ogniw fotowoltaicznych w wysokości 2,2 mln. zł za co wybudujemy dla mieszkańców 158 instalacji fotowoltaicznych 3,5 kW z odpłatnością 3,5 tyś. zł. W gminie będzie już działało prawie 400 takich instalacji, a oprócz tego będą montowane też solary i będzie ich ok 70 z dofinansowania, przypominam, że wcześniej za 500 zł były pompy ciepła w ilości 460 sztuk.

Miejmy nadzieję, że wszystkie te „małe i duże” inwestycje uda nam się zrealizować dla dobra Nas wszystkich.

Skip to content