Honorowy Obywatel Gminy Buczek

25 czerwca br. podczas VI Krajowego Święta Truskawki zostały wręczone tytuły Honorowego Obywatela Gminy Buczek. W tym roku uchwałą Rady Gminy zaszczytny tytuł otrzymali – Jerzy Pniewski, Ireneusz Nowak i Grzegorz Janowski. Z uwagi na zły stan zdrowia, Pan Jerzy nie odebrał tytułu podczas uroczystości. Od 1949r. druh Jerzy Pniewski związany jest z Ochotniczą Strażą Pożarną w Buczku, a od 1996r. pełnił funkcję komendanta gminnego. Był współinicjatorem i czynnie uczestniczył w budowie strażnicy OSP. Jego działalność jest bardzo wysoko oceniana przez środowisko druhów ochotników OSP. Dotyczy ona również wspierania i szkolenia strażaków, dbałości o sprzęt i pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz organizacji zawodów sportowo-pożarniczych z naszej gminy. Jego zaangażowanie i chęć poprawy bezpieczeństwa są godne podziwu, zasługują na szczególne wyróżnienie i są aż do dziś wzorem do naśladowania. Z wnioskiem do Rady Gminy o nadanie tytułu wystąpiła jednostka OSP z Buczku. Uhonorowany został po powrocie ze szpitala.

Panu Jerzemu życzmy zdrowia!

Skip to content