Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Buczek.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży znajduje się w wykazie.

wykaz nieruchomości

Skip to content