Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Buczek podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Buczek.

Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy znajduje się  wykazie stanowiącym załącznik do zarządzenia.

Tekst zarzadzenia Nr-68-2020 z wykazem nieruchomości

Skip to content