Wsparcie dla kolejnego przedsięwzięcia w gminie Buczek

W ramach inicjatywy LEADER 2 grudnia br. zawarto kolejną umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wsparcie w wysokości 168 544,00 zł otrzymała FIRMA KANSYN Tomasz Kansy, działająca na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”. W ramach operacji planowany jest zakup nowoczesnego urządzenia – wiertnicy, dzięki któremu możliwe będzie rozszerzenie oferty świadczonych przez przedsiębiorcę usług. Poza tym przedmiotowa operacja przyczyni się do utworzenia 3 nowych miejsc pracy.

 

Sylwia Rutkowska

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wydział Obsługi Wniosków

Skip to content