Wójt o budżecie roku 2019 i 2020

Na wstępie życzę w nowym 2020 roku  wszystkiego najlepszego ,przede wszystkim zdrowia i dobrych dochodów w Państwa rodzinach.

Rok 2019 zamknął się dla gminy Buczek z bardzo dobrym wynikiem inwestycyjnym. Na inwestycje  gmina wydała  5 milionów złotych z tego ponad 2 miliony pochodziły ze środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł.

W 2019 roku przejęliśmy kanalizację na ulicy Modrzewiowej i Dębowej w Buczku za 260 tys. zł . Budowaliśmy i  poszerzaliśmy drogi zgodnie z moją zapowiedzią przed wyborami i takie drogi zostały już rozpoczęte:

Droga Buczek – Józefatów z chodnikiem za 1.322.000.

Droga Kowalew z chodnikiem za 583.000 oraz wyremontowaliśmy drogę w Maurycy i w Kowalewie do domów oddalonych od drogi głównej 300m za 150.000 zł

Buczek pięknieje , w centrum Buczku na wcześniej kupionym placu powstał „Mój Rynek” na którym stanęła tężnia w kształcie truskawki, symbolu naszej gminy, oraz placówki  handlowe, z których jedna  to truskawkowa pizzeria a w druga to sklep przemysłowo-spożywczy.

Dokonaliśmy  remontu- przebudowy OSP Wola Buczkowska za 694 tys. zł. Jest już siódma i ostatnia  wyremontowana   strażnica OSP w gminie. Remonty strażnic kosztowały gminę ok 4mln. zł. w tym 2,5 mln. to  były środki zewnętrzne.

Dotowaliśmy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których nie opłacalna jest budowa sieci kanalizacyjnej. Takich oczyszczalni na terenie gminy mamy już ok 550 sztuk ,możemy powiedzieć, że gmina w 80% jest skanalizowana.

W roku 2019  gmina nie podwyższała podatków ,które od 2012 roku pozostawały na niezmienionym poziomie i przypomnę  najważniejsze to: od działalności gospodarczej 14,88zł, podatek rolny 44zł  za  dt.  żyta a ceny wody i kanalizacji były najniższe w Polsce bo wynosiły 5,98 zł. razem za wodę i ścieki ( 1,99 woda i 3,99 kanalizacja) a śmieci 10 zł.

W planowanym budżecie na 2019r. inwestycje miały być niższe a na koniec roku okazało się ze inwestycje wyniosą 5mln.zł bez zaciągania kredytów , to sukces, a to że nie mamy żadnych kredytów to drugi sukces bo kredytem się buduje ale trzeba go spłacić i oddać odsetki.

Rok 2020 będzie podobny, będziemy budować drogi, planujemy ulepszać dostawy wody, będziemy prowadzić modernizację gruntów pod drogi (wykupy) bo w wielu miejscowościach jest to przeszkodą w poszerzeniu drogi.

Bardzo ważne w  gminy są szkoły a to, że dbam o stworzenie jak najlepszych warunków do nauki i  rozwój dzieci to widać po tym  jak wyglądają szkoły i ich zaplecza.  Koszty utrzymania szkół są coraz większe i wspomnę, że w 2015r. dokładaliśmy ok. 950 tys. zł. a w roku 2020 to będzie kwota ok 3 milionów zł. a powodem  jest to,  że podwyżki nauczycieli były na poziomie 15%, nauczyciele zostali wszyscy a dzieci zmniejszyło się o 60 osób. Subwencja oświatowa   z budżetu państwa po podwyżkach  jest mniejsza o 130 tys. zł  i  ten problem jest w całym kraju.

Mam nadzieję, że w 2020 roku uda nam się wreszcie pomóc mieszkańcom w pozyskaniu funduszy na budowę systemów fotowoltaicznych na które od dwóch lat mamy złożony wniosek dla 106 gospodarstw domowych, a zainteresowanie urządzeniami jest bardzo duże. Przewidywany koszt urządzenia to ok 15-16 tyś o mocy 3kW.

Odpłatność za urządzenie od jednej instalacji fotowoltaiczne dla mieszkańca to koszt ok. 3000 zł.

Gmina Buczek pozyskała już wcześniej fundusze dla mieszkańców na solary (53 szt.) oraz pompy ciepła (323 szt.) , odpłatność mieszkańców wynosiła 500 zł, pozostałą część pokryła Gmina Buczek oraz pozyskane fundusze. Program ten cieszy się ogromnym zadowoleniem mieszkańców.

Myślę , że pomimo tych pojawiających się trudności a przy zrozumieniu i wsparciu wszystkich mieszkańców uda nam się zrealizować wszystkie zamierzenia na rok 2020.

Wójt Gminy Buczek

Bronisław Węglewski

Skip to content