Wnioski o granty sołeckie 2020

Gmina Buczek złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 3 wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Grantów Sołeckich 2020 na sołectwa Grzeszyn, Luciejów i Wola Buczkowska.

Projekty dotyczą różnych przedsięwzięć, między innymi: urządzenia terenu, zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej czy też warsztatów dla mieszkańców danego sołectwa. Głównym celem Konkursu Granty Sołeckie 2020 jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej, ma również na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb, a także integrację środowisk lokalnych.

Nagrodą w konkursie jest otrzymanie pomocy finansowej w wysokości 10 000zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu, dofinansowanie z Urzędu Gminy w wysokości 2550 zł- razem 12550zł.

Skip to content