Ważne informacje

Osoby odpowiedzialne w gminie za:

Drogi: Piotr Ludwisiak – tel. 43 677 44 97; 607 801 118

Woda, kanalizacja, wywóz śmieci: Marek Ratajczyk – tel. 43 677 44 94; 605 904 304

 Woda, kanalizacja – awarie w soboty i niedziele:  Ratajczyk Daniel – tel 660 820 950, 43 677 42 98

 Inwestycje w gminie: Wiesław Szczepaniak  – tel 43 677 44 95; 601 055 221

Andrzej Szymczak – tel. 43 677 44 95

Oświetlenie uliczne z wyjątkiem oświetlenia fotowoltaicznego: Kamil Woźniak – tel. 600808193

Skip to content