Walne zebranie OSP Buczek

W sobotni wieczór 26 stycznia druhowie naszej Straży zebrali się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, aby jak co roku wziąć udział w Walnym Zebraniu członków Straży.
Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania za 2018 rok, a także zostali zapoznani z planami na 2019 rok. W głosowaniu jednogłośnie przyjęto uchwałę dającą absolutorium obecnemu Zarządowi OSP, oraz przyjmujący plan działania na rok bieżący.

Prócz strażaków pojawili się goście- prezes zarządu gminnego OSP Bronisław Węglewski, wicestarosta Teresa Wesołowska, dowódca PSP w Łasku mł. bryg. inż. Sławomir Wągrowski, radny powiatowy Jerzy Gawlik, delegacje z zaprzyjaźnionych jednostek w Luciejowie i Pożdżenicach, a także wdowy po zmarłych druhach.
Na koniec goście zostali uraczeni posiłkiem, które przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Bachorzyna.

Źródło: OSP Buczek

Skip to content