Uwaga Jubilaci

Urząd Stanu Cywilnego w Buczku  uprzejmie prosi, aby pary małżeńskie obchodzące w 2023 roku jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego, które mają stałe zameldowanie na terenie Gminy Buczek, zgłaszały się do Urzędu Stanu Cywilnego w Buczku  (ul. Główna 20, pokój nr 26) w terminie do 30 kwietnia 2023 roku w celu dopełnienia formalności związanych z procedurą nadania medalu za długoletnie pożycie małżeńskie. Wniosek o nadanie medalu mogą złożyć również członkowie rodzin Jubilatów.

Skip to content