Szkolenie dla rolników z Gminy Buczek

12 grudnia br. w Urzędzie Gminy  w Buczku odbyło się szkolenie dla rolników zorganizowane prze Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łasku pt.: „Programy rolnośrodowiskowo-klimatyczne w gospodarstwie rolnym” tematem uzupełniającym szkolenia było „BHP w gospodarstwie rolnym”. Wykłady poprowadziły: Pani Elżbieta Brzezińska z ŁODR z s w Bratoszewicach oraz Pani Renata Łaptuta z PT KRUS w Łasku. Na wykładach omawiano zasady uzyskania dofinansowania do pakietów z programów rolnośrodowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020, oraz zasady bezpieczeństwa w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych. W szkoleniu wzięło udział 26 osób.

Skip to content