Sterylizacja i kastracja dla psów i kotów na terenie Gminy Buczek

W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Buczek w 2024 roku oraz wyłonieniem firmy – Gabinet Weterynaryjny w Dobroniu. ul. Wrocławska 11 B, 95-082 Dobroń, tel. 791 414 143 – na wykonanie usługi informuję, iż zabiegi sterylizacji i kastracji wykonywane są na wniosek właściciela zwierząt. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Buczku, pok. nr 5. Wnioski będą realizowane do wyczerpania środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Buczek, a ich przyznanie następuje po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu skierowania. Decyduje kolejność złożenia wniosku. Zabiegi dofinansowane są w 90 % procentach, 10 % pokrywa Właściciel. Zabiegiem sterylizacji lub kastracji mogą być objęte psy i koty, których właściciel potwierdzi uprawnienia do jego wykonania poprzez okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym swoją tożsamość i zamieszkanie na terenie gminy Buczek. W przypadku sterylizacji suki lub kastracji psa musi być on elektronicznie oznakowany i zaszczepiony przeciwko wściekliźnie (aktualne zaświadczenie od lekarza weterynarii). Powyższy wymóg nie dotyczy kotów. Po wykonaniu zabiegu właściciel psa/kota otrzyma potwierdzenie wykonania zabiegu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Buczku w pokoju nr 5 (tel. 43 677 44 97).

Skip to content