Smaki Sycanowa

Gmina Buczek pozyskała środki finansowe na realizację projektu grantowego w sołectwie Sycanów pn.: „Smaki Sycanowa. Cztery pory roku z ziemniakami i truskawką w roli głównej”. Projekt realizowany będzie w terminie od sierpnia do października 2019 roku. Całkowita wartość zadania wynosi 12.500zł. Projekt współfinansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, wkład własny gminy Buczek to 2.500zł. Grant z Sycanowa to jeden z trzech realizowanych już w gminie Buczek.                                                          

Projekt pn.: „Smaki Sycanowa. Cztery pory roku z ziemniakami i truskawką w roli głównej” ma na celu zintegrowanie społeczności lokalnej i łączenie pokoleń w ramach rozwijania umiejętności kulinarnych. Wspólna praca podczas warsztatów kulinarnych, a następnie prezentacja dorobku przyczyni się do wymiany doświadczeń, nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Działania te pozwolą na rozwijanie aktywności kulinarnej, integracji społeczności lokalnej, zainteresowanie okolicznej ludności tradycyjnymi produktami. Planowane jest zorganizowanie warsztatów kulinarnych tematycznych związanych z truskawką i ziemniakiem.  Ważnym elementem projektu jest zakup wyposażenia do świetlicy wiejskie w Sycanowie (w tym zakup stołów, krzeseł, zastawy kuchennej).

Skip to content