Sesja absolutoryjna

W dniu 12 czerwca 2024r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Buczek. Dla nowo wybranych radnych sesja szczególna z uwagi na porządek obrad. A mowa tutaj o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Bronisława Węglewskiego za miniony 2023 rok. Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania po debacie nad Raportem o stanie gminy za 2023 rok, a później po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego udzielili wójtowi absolutorium przyznając tym samym, że polityka kierowania gminą jest prawidłowa i akceptowana przez całą radę. Porządek sesji był bardzo bogaty w wiele uchwał m.in. wybrano stałe komisje rady, powołano Radę Społeczną SPZPOZ, przyznano nowe diety dla sołtysów wg. wielkości sołectwa od 800-1100 zł, płatne co 3 miesiące oraz ustalono nowe wynagrodzenie dla wójta. Z wnioskiem o ustalenie nowego wynagrodzenia wystąpił sam wójt o obniżenie do minimalnego wynagrodzenia. Rada Gminy przychyliła się do wniosku i ustaliła wynagrodzenie wójta na poziomie: 8 500,00 zł wynagrodzenia zasadniczego, 2 250,00 zł dodatek funkcyjny, 3 225,00 zł dodatek specjalny i 1 700,00 zł dodatek stażowy, jest ono o 715,00 zł niższe od poprzedniego.

Skip to content