Przysmaki z truskawki i ziemniaka

W sołectwie Sycanów zrealizowany został grant sołecki pod nazwą: „Smaki Sycanowa. Cztery Pory Roku z ziemniakami i truskawką w roli głównej” współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 12.550zł z czego dofinansowanie wynosi 10.000zł, pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Gminy Buczek.          

smaki sycanowa - spotkanie

Główny cel projektu to integracja i aktywizacja społeczności lokalnej oraz integracja międzypokoleniowa młodszych i starszych. W ramach grantu sołeckiego zakupiono między innymi: stoły, krzesła, zastawę kuchenną i inne wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sycanowie. Ważnym elementem projektu było zorganizowanie w październiku warsztatów kulinarnych tematycznie związanych z truskawką i ziemniakiem. Wspólna praca podczas warsztatów kulinarnych przyczyniła się do wymiany doświadczeń jak i nawiązywania bezpośrednich kontaktów. Działania te pozwoliły na rozwijanie aktywności kulinarnej, integracji społeczności lokalnej, zainteresowania okolicznej ludności tradycyjnymi produktami, w tym dalsze kreowanie marki truskawki, która to  została uznana za markę województwa łódzkiego.

Podsumowaniem projektu było spotkanie integracyjne, na które został zaproszony Pan Bronisław Węglewski – Wójt Gminy Buczek oraz mieszkańcy sołectwa Sycanów. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Sycanów Dąbrowa na czele z przewodniczącą Panią Barbarą Michalak przygotowały pyszny poczęstunek. Na stole znalazły się zarówno tradycyjne potrawy, jak i oryginalne dania.  Były to między innymi: pierogi z truskawkami, ciasta truskawkowe, zupa gulaszowa z ziemniakami oraz placki ziemniaczane. W ramach projektu zorganizowany został również wyjazd do kina 21 mieszkańców sołectwa Sycanów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Mieli okazję wspólnie spędzić czas, odciąć się od codziennych problemów i zmartwień.

Realizacja projektu pn.: „Smaki Sycanowa. Cztery Pory Roku z ziemniakami i truskawką w roli głównej” miała na celu  podniesienie standardów, poprawę estetyki oraz funkcjonalności świetlicy i tym samym miała przyczynić się do większej ilości  imprez okolicznościowych i kulturalnych organizowanych przez mieszkańców Sycanowa. Świetlica wiejska będzie miejscem, w którym mieszkańcy będą czynnie spędzać czas, będzie służyć najmłodszym  oraz całym rodzinom sołectwa Sycanów 

Skip to content