Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności III raty podatków

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Buczku przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego

– Termin zapłaty zobowiązań podatkowych mija 15 września 2021 r. Wszystkie zobowiązania można zapłacić w oddziale Banku Warta oddział Buczek lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej.

Ważne:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia. Koszt upomnienia to 11,60 zł.

 

Jeśli już dokonali Państwo płatności, to serdecznie dziękujemy.

Skip to content