Powszechny spis rolny 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 na terytorium RP przeprowadzany jest Powszechny Spis Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne w kraju, które 1 czerwca br.  prowadziły działalność rolniczą.

PSR 2020 realizowany jest jako badanie pełne, skierowane do gospodarstw rolnych, osób fizycznych, osób prawnych, a także organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Dane ze spisu będą wykorzystywane m.in. do oceny i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

W formularzu spisowym pojawią się pytania o powierzchnię gruntów w gospodarstwie, pogłowie zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierane dane dotyczą także ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na tej stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl ,
  • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego (od 16.09),
  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego (od 1.10), który odwiedzi gospodarstwo rolne, jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

KONKURS DLA SAMISPISUJĄCYCH SIĘ!

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, którzy spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na hasło prezent – niespodziankę – szczegółów należy szukać na stronie https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/  lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

 

SPISZMY SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!!

Skip to content