Podziękowanie dla byłych radnych

9 maja 2024r. okolicznościowe statuetki i podziękowania za wieloletnią pracę społeczną w Radzie Gminy otrzymali radni poprzedniej kadencji z Komitetu Wyborczego Wyborców OSP „Wspólna Sprawa”: Barbara Michalak, Elżbieta Malinowska (nieobecna z powodu choroby), Jan Jaksa, Mirosław Krakowski, Wiktor Papuga, Kazimierz Ratajczyk.

Radni Ci, w większości przypadków  od prawie 24 lat służyli mieszkańcom zabiegając o inwestycje w swoich sołectwach, stan dróg. Brali udział w tworzeniu prawa lokalnego, w planowaniu prac służącym rozwojowi zdrowia, edukacji, kultury, wspierając jednostki OSP i Koła Gospodyń Wiejskich.

Za całokształt ich działań i aktywności w imieniu mieszkańców gminy podczas spotkania dziękowali byłym radnym przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński i wójt gminy Bronisław Węglewski.

Skip to content