Podziękowania dla Pani Danuty Czupryniak sołtys sołectwa Brodnia

Wójt Gminy Buczek składa serdeczne podziękowania za pomysł, inicjatywę i ogromny wkład pracy własnej w zorganizowaniu imprezy pn. „Dzień Sąsiada”, która miała miejsce w dniu 13.07.2019 r. w Brodni. Dzięki doświadczeniu w pracy samorządowca udało się Pani Sołtys zorganizować imprezę ze środków składkowych uczestników oraz dzięki ogromnemu zaangażowaniu własnemu. Biorąc pod uwagę, że środki na organizację pochodziły ze składek uczestników, tym bardziej należą się słowa uznania dla Pani Sołtys, która zmobilizowała mieszkańców do takiego przedsięwzięcia. Tym samym potwierdza się, że wybór Pani osoby na funkcję Sołtysa w niedawnych wyborach był właściwy!

https://www.buczek.pl/dzien-sasiada-w-brodni/

Skip to content