Podsumowanie dwunastego roku działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie

02 kwietnia 2022 r w Świetlicy Wiejskiej w Bachorzynie  odbyło się XII Walne Zgromadzenie Członków ( Sprawozdawcze)  Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie za okres 01.01.2021r – 31.12.2021r.

Spośród zaproszonych  gości, swą obecnością zaszczycili :

Wójt Gminy Buczek  Pan Bronisław Węglewski, Przewodniczący Rady Gminy Buczek  p. Andrzej Zieliński, Prezes OSP Buczek  p. Włodzimierz Czech.

W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przedstawiła prezes Jadwiga Ratajczyk.

XII  WZCz Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Bachorzynie przyjęło sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe za 2021 r, udzieliło absolutorium Zarządowi  za okres 01.01.2021 r- 31.12.2021r.

walne gospodyń z Bachorzyna

Dwunasty rok działalności Stowarzyszenia mimo pandemii był również rokiem pracowitym i widocznym. Jest to zasługa wszystkich członkiń Stowarzyszenia, które na wspólny sukces bardzo aktywnie pracowały, będąc jednocześnie  wspierane w swojej działalności przez władze Gminy Buczek , jak też strażaków  z OSP Buczek  i kolegów z Bachorzyna.

Słowa podziękowania za otrzymaną pomoc jaką Stowarzyszenie otrzymało w 2021 roku, Zarząd kieruje do :

Wójta Gminy Buczek – Pana Bronisława Węglewskiego, strażaków  z OSP w Buczku wraz z ich Prezesem na czele z Panem Włodzimierzem Czechem, Jolanty Nietupskiej – Dyrektor GOKiS , koleżanek i kolegów z Urzędu Gminy, Pana Bogdana Tarczewskiego – kierownika  Zakładu Wędliniarskiego z Bachorzyna, Pana Krzysztofa Tomczyka – kierownika Marketu TOM-KOR w Buczku, Pana Mieczysława Grabarza – Sołtysa Bachorzyna, Pana Mariusza Kowalczyka – radnego Gminy Buczek.

Podziękowania za pomoc kierowane są również do kolegów z Bachorzyna Pana Macieja Zawiasy, Pana Tomasza Kansy, Pana  Rafała Zelmozera, Pana Henryka Zelmozera, Pana Rafała Witusika, Pana  Pawła Płócienniczaka i Pana Józefa Malinowskiego,

W imieniu Zarządu Prezes Jadwiga Ratajczyk złożyła wszystkim członkiniom Stowarzyszenia serdeczne podziękowanie za dotychczasową działalność i prosiła  o dalszą aktywność w propagowaniu celów statutowych Stowarzyszenia.

Jadwiga Ratajczyk

 

Skip to content