Piknik sołecki w Czestkowie

17 września 2022r. Rada Sołecka Czestkowa A pod kierunkiem sołtys Iwony Świątek  zorganizowała piknik sołecki będący wynikiem wniosku o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach  w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

Przed oficjalnym otwarciem pikniku Wójt Gminy Buczek Bronisław Węglewski w obecności rady sołeckiej i mieszkańców Czestkowa A dokonał oficjalnego otwarcia drogi gminnej w sołectwie, która otrzymała nową nawierzchnię z utwardzonymi poboczami.

Na piknik zorganizowany w strażnicy OSP Czestków przybyli również prominentni goście: posłowie Marek Matuszewski i Tadeusz Woźniak, posła Piotra Polaka reprezentowała dyrektor biura posła i radna sejmiku samorządowego województwa łódzkiego Dorota Więckowska , obecna była również wicestarosta łaski Teresa Wesołowska. Władze samorządowe gminy reprezentowali wójt Bronisław Węglewski i przewodniczący rady gminy Andrzej Zieliński. Przybył także po raz pierwszy na Gminę Buczek senator Maciej Łuczak.

Wójt Bronisław Węglewski wraz z sołtys Iwoną Świątek wręczyli też nagrody w konkursach plastycznym i na najlepsze ciasto truskawkowe. W konkursie plastycznym najlepsi okazali się: Natalia Badziak, Jakub Świątek i Natalia Pabisiak, natomiast wśród laureatów ciasta truskawkowego znaleźli się: Marta Pabisiak, Krystyna Badziak i Zofia Niemiec. 

Piknik uzyskał dofinansowanie w kwocie 12.000 zł zwiększoną o dotację z budżetu gminy Buczek w wysokości  2.000 zł. Z w/w środków finansowych zakupiono zamrażarkę, 7 regałów ze stali nierdzewnej i brodzik ze stali nierdzewnej, zakupiono też dyplomy i nagrody rzeczowe za udział w konkursach kulinarnym dla pań i plastycznym dla wszystkich chętnych.

Konkursy nawiązywały w tematyce do symboli i atrybutów gminy Buczek i sołectwa Czestków, głównie jak w przypadku konkursu wypieków (na najlepsze ciasto truskawkowe) do buczkowskiej truskawki. Podczas pikniku oprócz wspaniałych wypieków, wszyscy goście mogli spróbować  wyśmienitej  grochówki i wędlin. Najmłodsi korzystali licznie z dmuchawców, a także zabaw organizowanych przez panie z sołectwa m.in. pokazu baniek mydlanych.

Organizację pikniku wsparli tez druhowie z ochotniczej straży pożarnej w Czestkowie, nie tylko udostępniając salę, ale także wspomagając radę sołecką w organizacji imprezy. Należy dodać, ze zakupione sprzęty i urządzenia kulinarne  znalazły się na wyposażeniu jednostki OSP wzbogacając jednostkę o nowy sprzęt wykorzystywany podczas uroczystości rodzinnych, zebrań sołeckich lub  strażackich.

Rada Sołecka Czestkowa A wyraża podziękowania Panu Wójtowi Bronisławowi Węglewskiemu oraz władzom samorządowym wojewódzkim i gminnym za pomoc finansową, a także druhom ochotnikom z Czestkowa oraz mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu  i przeprowadzeniu pikniku sołeckiego.

Skip to content