Piknik rodzinny – Międzypokoleniowe wakacje w sołectwie Grzeszyn

W pierwszą niedziele października w OSP w Grzeszynie odbył się piknik rodzinny dla sołectwa Grzeszyn oraz dla pobliskich miejscowości z gminy Buczek. Impreza integracyjna była podsumowaniem projektu pn.: „Piknik rodzinny – Międzypokoleniowe wakacje w sołectwie Grzeszyn”. Mieszkańcy Grzeszyna już od sierpnia rozpoczęli przygotowania do tego dnia.

piknik w Grzeszynie

Sołectwo Grzeszyn zostało beneficjentem grantu z budżetu Województwa Łódzkiego. Sejmik Województwa Łódzkiego już w czerwcu przyjął uchwałę w sprawie udzielenia budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej. Pomoc przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. 

Grant w wysokości 10.000,00 zł przyznano Gminie Buczek dla projektu sołectwa Grzeszyn pn.: „Piknik rodzinny – Międzypokoleniowe wakacje dla mieszkańców sołectwa Grzeszyn”. Za wspomnianą kwotę dotacji oraz wkład własny Gminy Buczek  zaplanowano i wykonano m.in.:   altanę przy sali Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grzeszynie, zakupiono grilla, naczynia do celów gastronomicznych oraz solidne drewniane stoły z ławkami.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 12.550 zł, ale wiele prac, jak choćby pomalowanie i montaż altany wykonano we własnym zakresie. Dzięki Pani Sołtys, radzie sołeckiej oraz mieszkańcom został również uporządkowany plac wokół OSP, posadzono nowe drzewka, przygotowano miejsce na ognisko, zamontowano nowa bramę i wiele innych.

4 października br.  podczas pikniku rodzinnego w sołectwie Grzeszyn nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych Pana Wójta Bronisława Węglewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Zielińskiego wraz ze swoimi rodzinami. Piknik rodzinny miał na celu spotkanie się młodszego pokolenia wraz ze starszym pokoleniem. Nawet kapryśna tego dnia pogoda nie popsuła wspaniałej zabawy. Tego dnia każdy znalazł coś dla siebie. Na najmłodszych czekały gry, zabawy, dmuchany plac zabaw, animatorka zabaw KIRI-MIRI. Nie zabrakło słodyczy, owoców czy tez słodkich wypieków przygotowanych przez mieszkańców. Starsi bawili się przy grillu, ale w godzinach popołudniowych nie zabrakło tez muzyki i tańca. Miło było patrzeć jak wszyscy potrafią ze sobą rozmawiać i bawić się.

piknik rodzinny w Grzeszynie

Piknik jest dowodem na to, że warto relatywnie małe środki wydać czasem na coś, co przynosi radość społeczności lokalnej i integruje ją zarówno wokół realizacji zadania jak i poprzez wspólną zabawę. Najczęściej sprawcą i pomysłodawcą jest jedna osoba, która inspiruje i zachęca do działań innych, taką osobą była w tym wypadku Pani Sołtys Sylwia Bordowicz. Stare przysłowie mówi, że „by zapalić innych, trzeba samemu płonąć”.

Władze samorządowe Gminy składają gratulacje z okazji udanego przedsięwzięcia integrującego społeczność lokalną oraz serdeczne podziękowania pomysłodawcom i wykonawcom projektu „Piknik rodzinny – Międzypokoleniowe wakacje dla mieszkańców sołectwa Grzeszyn”.

 

Skip to content