Pasowanie na pierwszoklasistów

Każdego roku w progach naszej szkoły witamy nowych pierwszoklasistów. Pierwsze dwa miesiące to czas na poznanie szkoły, jej zwyczajów, zdobycie nowych wiadomości i umiejętności. Wszystkie te działania mają przygotować dzieci do wielkiego wydarzenia – ślubowania. Ten szczególny dzień odbył się 26 października 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczku. Przedstawiciele starszych klas zaprosili wszystkich na program artystyczny. Pierwszoklasiści w obecności pani dyrektor, Pana Wójta Gminy Buczek oraz rodziców musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami, aby zasłużyć na pasowanie. Pierwszoklasiści recytowali wiersze, śpiewali piosenki, udzielali odpowiedzi na pytania, które zadawane były przez starszych kolegów. Wszystkie dzieci udowodniły, że znają swoją Ojczyznę i są gotowe do zdobywania świata. Zgromadzona publiczność bez wahania zdecydowała, że pierwszaki świetnie zdały egzamin i mogą przystąpić do aktu ślubowania. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrym i uczciwym, szanować rodziców i nauczycieli, uczyć się tego, co piękne i mądre oraz kochać i czcić swoją Ojczyznę. Następnie pani dyrektor Anna Truskowska razem z Panem Wójtem Bronisławem Węglewskim dokonali aktu pasowania każdego pierwszaka na ucznia Szkoły Podstawowej w Buczku. Małym bohaterom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Pasowanie na pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Buczku
Po oficjalnej części uczniowie z rodzicami udali się do klas na słodki poczęstunek. Wszystkim pierw­szoklasistom życzymy, aby ten dzień pozostał w ich pamięci jako wielkie przeżycie i niezapomniana, radosna chwila. A Rodzicom gratulujemy tak zdolnych pociech. Występ został przygotowany pod kierunkiem wychowawcy klasy Ia – Aleksandry Grzelak i Marty Pawłowskiej, wychowawcy klasy Ib – Sylwii Gosławskiej.

Pasowanie na pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Buczku

Skip to content