OSP Buczek, OSP Luciejów z promesą na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych

W dniu 3 kwietnia 2023r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku odbyło się uroczyste wręczenie promes za zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Krzysztofa Hejduka dla 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa łódzkiego.
Wśród beneficjentów promes, znalazły się również jednostki z Gminy Buczek: OSP Buczek i OSP Luciejów.
Jednostka OSP Buczek otrzymała 950 000 zł dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z czego 465 000 zł to środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 500 000 zł to środki pochodzące z budżetu gminy. Natomiast Jednostka OSP Luciejów otrzymała dotację w wysokości: 400 000 zł z czego 200 000 zł to środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast 200 000 zł z środków budżetu gminy.  Warto nadmienić, że jako jedyna gmina otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych, co z pewnością jeszcze bardziej podniesie bezpieczeństwo na terenie całej gminy.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili, osobiście angażując się w pomoc w uzyskanie nowego samochodu strażackiego w szczególności Wójtowi Gminy Buczek Bronisławowi Węglewskiemu oraz Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP.

Prezes OSP Buczek
Komendant Gminny

Włodzimierz Czech

Skip to content