Opłaty od posiadania psów

Urząd Gminy Buczek przypomina, że termin wniesienia opłaty od posiadania psów za rok 2020 upływa z dniem 31 marca 2020 roku.

Opłata od posiadania jednego psa w kwocie 5,00 zł płatna jest jednorazowo bez wezwania na rachunek: 41 9270 1016 0100 0013 2001 0318.

Przy każdej zmianie mającej wpływ na ustalenie wysokości opłaty od posiada psa właściciel zobowiązany złożyć korektę informacji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących opłaty od posiadania psów uzyskacie Państwo w pokoju nr 1 (hol) lub pod numerem 43 67 74 493.

Wójt Gminy Buczek

/-/ Bronisław Węglewski

Skip to content