Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informuję, że otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego w Łasku ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości- działka nr 809, obręb geodezyjny Buczek.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łasku, tel. 43 6763065.

ogłoszenie_działka nr 809_Buczek

Skip to content