Nowy sprzęt dla OSP Czestków

Ochotnicza Straż Pożarna z Czestkowa otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup quada. Pojazd ten będzie służył do akcji ratowniczych  prowadzonych w trudnym, niedostępnym terenie.

Dotacja w kwocie 20 tyś złotych zastała przyznana z Funduszu Sprawiedliwości. Cieszy fakt, że kolejny, nowoczesny sprzęt będzie wykorzystywany do ratowania ludzi i mienia.

Władze Gminy Buczek właśnie podpisały umowę w tej sprawie.

Skip to content