Nowy sołtys w Buczku

W sobotę 26 marca 2022 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Buczku odbyło się zebranie mieszkańców sołectwa Buczek. Lokalna społeczność wybierała Sołtysa w wyborach uzupełniających w związku ze złożoną rezygnacją Pana Kazimierza Ratajczyka.

 

W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Buczek Pan Bronisław Węglewski, Przewodniczący Rady Gminy Buczek Pan Andrzej Zieliński oraz przedstawiciele Gminy Pani Bożena Zakrzewska, Pani Bożena Kędziak i Pani Ewelina Krzyżańska.

Udział w zebraniu wzięło 48 mieszkańców. Po zgłoszeniu kandydatury na sołtysa w głosowaniu tajnym z ilością 48 głosów na sołtysa wybrana została Pani Mariola Owczarek. Podczas zebrania sołeckiego Wójt Gminy Buczek omówił sprawy dotyczące sołectwa, przedstawił zebranym mieszkańcom plany inwestycyjne Gminy.

Samorząd Gminy Buczek składa  serdeczne podziękowania za pracę społeczną dotychczasowemu  sołtysowi  Panu Kazimierzowi Ratajczykowi, a nowo wybranej Pani sołtys  życzymy  owocnej, skutecznej  i satysfakcjonującej pracy społecznej na rzecz mieszkańców  sołectwa Buczek.

Skip to content