Nowe maszyny w gminie

2 listopada br. odbył się przetarg na zakup maszyn, które maja poprawić bezpieczeństwo na drogach w zakresie utrzymania zimowego chodników jak i lepszego utrzymania zimowego naszych dróg.

Zakupiliśmy ciągnik McCornik o mocy 60KM z pługiem łamanym przednim do odśnieżenia chodników, posypywarkę piasku i soli tak aby za jednym przejazdem odśnieżał i posypywał. Dodatkowo kupiliśmy RCW3- posypywarkę na drogi i kosiarkę na wykaszanie parku, boiska sportowego i innych placów zieleni (koszt 300 tys. zł) .

Przypominamy, że wiosną wzmocniliśmy nasz park maszynowy o ciągnik John Deers 120KM, kosiarkę do poboczy , dużą posypywarkę.

Mam nadzieję, że zimowe utrzymanie dróg i chodników zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców , i jego jakość dużo się poprawi.

Skip to content