Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje, że przedłużony został do odwołania ograniczony dostęp do siedziby Urzędu ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Powyższe ograniczenie dotyczy możliwości fizycznego dostępu do lokalu Urzędu w celu załatwiania spraw. Niezależnie od powyższego, nasz urząd działa normalnie i oczywiście istnieje możliwość rozliczania podatków. Zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z Urzędem Skarbowym (telefonicznego lub elektronicznego).

PODATKI MOŻNA ROZLICZYĆ NA 2 SPOSOBY:

  • on-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje,

  • w urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do skrzynki wystawionej w przedsionku budynku. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Kontakt telefoniczny do Urzędu Skarbowego w Łasku:

PIT – nr telefonu 43 671 13 48, 43 671 13 22, 43 671 13 32

VAT – nr telefonu 43 671 13 21

CIT – nr telefonu 43 671 13 22, 43 671 13 48

spadki/darowizny – nr telefonu 43 671 13 26

rejestracja podatników – nr telefonu 43 671 13 14

egzekucja administracyjna – nr telefonu 43 671 13 19, 43 671 13 20, 43 671 13 16

rachunkowość podatkowa – nr telefonu 43 671 13 39, 43 671 13 37, 43 671 13 38

komórka wierzycielska – nr telefonu 43 671 13 33, 43 671 13 46, 43 671 13 23

sekretariat – nr telefonu 43 671 13 11

dyżur telefoniczny w poniedziałki w godz. 15:30-18:00 – nr telefonu 43 671 13 32

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.lask@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

Na stronach: www.biznes.gov.pl i www.podatki.gov.pl zamieszczone są zmiany wprowadzone od 31 marca 2020 roku przez specustawę, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 568, dotyczące między innymi: płatności zaliczek, terminów składania zeznań, sprawozdań finansowych, nowych JPK_V7M i JPK_V7K, ulg, zwolnień – informuje dodatkowo Urząd Skarbowy.

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań.

Wnioski oraz objaśnienia dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.biznes.gov.pl, można je również pobrać ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Łasku, zakładka Załatwianie spraw, pliki do pobrania. Wypełniony wniosek można wysłać online (potrzebny będzie profil zaufany  lub podpis elektroniczny), wysłać pocztą na adres urzędu lub wrzucić do skrzynki znajdującej się w siedzibie urzędu skarbowego (należy pamiętać o podpisie i podaniu swojego nr telefonu).

Nowe rozwiązania:

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia dotyczy wniosków złożonych w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jej odwołaniu.

Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT, czyli brak sankcji karnych skarbowych za złożenie deklaracji podatkowej za 2019 r. i zapłatę podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. W przypadku braku aktywności zostanie ono automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju Urząd prześle o tym informacje do poszczególnych osób.

Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.

Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Wprowadzono prolongatę terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br., jeżeli płatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Duzi przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania.

Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez podatników CIT na 31 maja br., a w przypadku organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – termin złożenia zeznania CIT-8 wydłużono do 31 lipca br.

Skip to content