Myśliwi z pomocą

Przedstawiciele Koła Łowieckiego  „Leśnik” p. Jerzy Gawlik i p. Grzegorz Skrzypczyński działającego na terenie Gminy Buczek przekazali nieodpłatnie na ręce wójta p. Bronisława Węglewskiego 500 sztuk maseczek ochronnych. Dziękując myśliwym za wspaniały gest, cieszymy się, że w tak trudnych czasach potrafią myśleć nie tylko o sobie, ale mają na uwadze również zdrowie i bezpieczeństwo innych. Serdecznie dziękujemy.

Skip to content