Montujemy mieszkańcom urządzenia fotowoltaiczne

Firma, która wygrała przetarg zobowiązała się, że od 18 listopada do 31 grudnia br. wykona montaż i instalacje fotowoltaiczną dla 107 gospodarstw domowych. Proszę mieszkańców, którzy nie dokonali wymaganej dopłaty o uregulowanie należności. Kwota wpłaty dla osób zakwalifikowanych do projektu w 2016 r. wynosi 1 600 zł plus 8% VAT, łącznie 1 728 zł. Pozostała grupa wchodząca z listy rezerwowej 2 000 zł plus 8% VAT łącznie 2 160 zł.

Całkowity koszt instalacji około 12 000 zł pokryty zostanie z środków budżetu Gminy Buczek i środków unijnych.

Prosimy o cierpliwość. Firma montująca osobiście podejmie kontakt z mieszkańcami w celu umówienia konkretnego terminu montażu. 

W poprzednim programie zamontowanych było 80 instalacji, z których skorzystali również rolnicy, był to projekt z PROW-u. Z obecnego programu RPO mogą skorzystać mieszkańcy nie będący rolnikami zgodnie z wymogami instytucji wdrażającej.

Jesteśmy dumni, że na terenie naszej gminy będzie łącznie 187 instalacji.

Skip to content