Małych buczkowiaków przygody z wodą

Woda to niezwykła substancja, bez której życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Troska o nią jest zatem działaniem uzasadnionym. Właśnie z tego powodu w Gminnym Przedszkolu w  Buczku powstał projekt ekologiczny „Małych Buczkowiaków przygody z wodą” o wartości 32.830 zł, na którego realizację uzyskaliśmy 29.546 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem projektu jest  budowanie  świadomości  ekologicznej już wśród  najmłodszych mieszkańców naszej planety  – przedszkolaków z Gminy Buczek . Będzie ona kształtowana poprzez zajęcia z wychowawcą  (eksperymenty, obserwacje),  warsztaty edukacyjne (na naszym terenie i wyjazdowe), konkursy z nagrodami oraz wycieczki edukacyjno-przyrodnicze, podczas których przekazywać będziemy  dzieciom wszystko to, co pomoże im zrozumieć wodny świat i nauczy ich perspektywicznego myślenia w kwestii racjonalnego gospodarowania wodą.

Wszystkie działania w projekcie zgrupowane będą w następujących blokach tematycznych:

  • Woda to życie,
  • Obieg wody w przyrodzie,
  • Różne środowiska wodne – fauna i flora,
  • Ekologia – czysta woda.

Oprócz przeprowadzanych doświadczeń, poważnych pogadanek  i szukania odpowiedzi na zadawane pytania, istotny będzie czas przeznaczony na wspólne „wodne” rysowanie oraz „wodne” zabawy ruchowe.

Wiedza i umiejętności zdobyte w atmosferze zabawy i radości z pewnością  przyniosą długofalowe, trwałe  efekty i przyczynią się do ochrony naszej planety.

Monika Kochanek,

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Buczku

Skip to content